Угода про науково-технологічне співробітництво | HORIZON 2020 Ukraine

Угода про науково-технологічне співробітництво

Угода про науково-технологічне співробітництво

15 липня 2015 року Верховна Рада ратифікувала угоду (у формі обміну нотами) з Європейським Союзом про продовження дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво[1].

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, ратифікація угоди створить сприятливі умови для встановлення партнерських відносин між Україною та ЄС у сфері науки і технологій, створить належні умови для ефективного використання науково-технічного потенціалу сторін і захисту прав інтелектуальної власності.

Положеннями угоди передбачено створення правової основи для співробітництва у сфері наукових досліджень та технологічних досліджень, дає можливість розширення та зміцнення співробітництва в галузях, що становлять спільний інтерес“, – йдеться в документі.

Угоду з Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво підписали у Копенгагені (Данія) у липні 2002 року, після чого термін її дії кілька разів продовжували. Угоду (у формі обміну нотами) про відновлення дії науково-технологічного співробітництва підписали у Брюсселі (Бельгія) 3 березня цього року.

У липні 2014 року на саміті Україна-ЄС в Гаазі було схвалено план дій із поглиблення наукового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС.

Співробітництво може включати наступні види діяльності:

1) участь українських організацій у проектах Співтовариства у сферах спільної діяльності та, відповідно, участь організацій, створених у Співтоваристві, в українських проектах в цих сферах. Така участь має регламентуватися чинним законодавством Сторін. У проектах можуть також брати участь наукові та технологічні організації Сторін; проекти можуть також здійснюватися із залученням агентств і офіційних органів Сторін;

2) вільний доступ та спільне використання дослідницького обладнання, включаючи установки та об’єкти для проведення моніторингу, спостереження та експериментів, а також збору даних, що стосуються спільної діяльності;

3) візити та обмін науковими, технічними та іншими кадрами з метою участі в семінарах, симпозіумах і робочих нарадах, які мають відношення до спільної діяльності в рамках цієї Угоди;

4) обмін інформацією про практику, законодавство і програми, які стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди;

5) інші дії, які можуть взаємно визначатися Сторонами у відповідності з політикою та програмами Сторін.

  • Спільні дослідницькі проекти відповідно до цієї Угоди здійснюються лише після того, як учасники проекту затвердять спільний план розпорядження технологіями.
  • Сторони можуть спільно здійснювати співробітництво з третіми сторонами.

 

[1] Текст Угоди http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/page-11/page-45/

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*